Kannanir

Of- og vanmældir flokkar

Þegar fylgiskannanir eru teknar saman, eins og hefur verið gert hér, er oft unnið út frá þeirri forsendu að ekki sé um kerfisbundnar of- eða vanmælingar á tilteknum flokkum að ræða. Ef um ókerfisbundnar of- eða vanmælingar er að ræða ættu slíkar skekkjur að að dreifast með tilviljanakenndum hætti á könnunaraðila og vera í báðar áttir, þ.e. að stundum er einhver flokkur vanmældur og stundum er hann (eða annar) ofmældur. Lykilatriði er að gengið er út frá þeirri forsendu að engar kerfisbundnar skekkjur eigi sér stað. Með því að safna könnunum saman og birta mat á fylgi ættu slíkar ókerfisbundnar bjaganir að jafnast út, þ.e. ofmæling hjá einum aðila ætti að jafnaði að núllast út í könnunum hjá öðrum aðila og í öðrum könnunum hjá sama aðila. Í síðasta mati okkar á fylgi flokkana má segja að við höfum gefið okkur þá forsendu að enginn flokkanna sé kerfisbundið of- eða vanmetin.

Annað atriði sem segja má að gengið sé út frá er að það sé kerfisbundinn munur í nákvæmni á milli könnunaraðila (annar en úrtaksstærð). Þ.e.a.s. að við gerum ekki ráð fyrir því að gæði eða nákvæmni eins könnunaraðila séu meiri eða minni en annarra. Sjá má dæmi um hið gagnstæða hjá kosningaspá.is sem rekin er af Baldri Héðinssyni og Kjarnanum. Þar eru kannanir með mismikið vægi eftir því hver framkvæmir hana.

Því má spyrja sig tveggja spurninga:

  1. Er eitthvað sem bendir til þess að það sé munur á gæðum eða návæmni fylgiskannana eftir því hver framkvæmir?
  2. Bendir eitthvað til þess að einhverjir flokkar séu of- eða vanmældir á kerfisbundinn hátt? Ef svo er, eru einhverjir ákveðnir könnunaðilar sem of/vanmæla einhverja flokka umfram aðra?

Skekkjur mældar

Sú mæling á skekkju könnunaraðila sem er þekktust (þó sjaldnast undir því nafni) er ein af átta mælingum Mostellers. Hún er skilgreind sem meðalfrávik í prósentustigum á mældu fylgi og kosningafylgi fyrir hvern flokk eða kandídat (hvort sem er verið að ræða um) án tillits til í hvora áttina skekkjan er (tölugildið er notað).

Dæmi: Flokkur X er mældur með 26% stuðning í könnun en fær 25% atkvæða í kosningum. Frávikið fyrir þann flokk yrði þá 1. Flokkur Y er mældur með 25% en fær 26% atkvæða í kosningum. Frávikið er er einnig 1. Flokkur Z er mældur með 35% í könnun en fær 32% atkvæða. Frávikið er 3. Síðan er tekið meðaltal af frávikinu og fundin út heildarskekkja. Hér yrði hún \(\frac{1+1+3}{3}=1,67\).

Árið 2005 gáfu Martin, Traugott, & Kennedy út grein þar sem sett var fram ný mæling á kannanaskekkju, kölluð \(A\). Í stuttu máli er túlkunin á A á þann veg að neikvætt A merkir að könnunaraðili hafi vanmetið frambjóðanda og jákvætt A að hann hafi verið ofmetinn. A er sett fram sem lógariðmi af gagnlíkindahlutfalli (Odds Ratio) og er því mælingin samhverf um núll. Þessi mæling á skekkju er nokkur framför frá Mosteller mælingunni sem lýst er hér að ofan.

Hins vegar hentar \(A\) illa þegar kemur að fjölflokka kerfi þar sem ávallt þarf að miða mælinguna við samanburð við annan valkost (flokk eða kandídat), enda sniðin að bandaríska kerfinu þar sem oftast er valið milli demókrata og repúblikana. Til að gera langa sögu stutta útvíkka Arzheimer og Evans þessa mælingu yfir í \(A’\) og \(B\) (og \(B_w\)). Arzheimer og Evans átta sig á tengingu A við logistic líkanið og útvíkka það yfir í nafnbreytu (multinomial) logistic líkan. Skekkju fyrir hvern flokk i er hægt að mæla með \(A_i\) sem er 0 þegar enginn skekkja er og í – þegar flokkur er vanmetinn og + þegar hann er ofmetinn.

Þessar mælingar henta vel því hægt er að nota þær sem fylgibreytur í aðhvarfslíkani (t.a.m.). Án þess að fara um of út í tæknilegar hliðar þessara mælinga eru hér settar fram athuganir úr tveimur seinustu þingkosningum á Íslandi. Hér og hér er hægt að kynna sér nánar rannsóknir þeirra.

Heildarskekkja (\(B\) og \(B_w\))

Á grafinu hér að neðan er að finna \(B_w\) sem er vigtuð heildarskekkja könnunaraðila úr kosningunum 2013 og 2016. Einungis er miðað við eina könnun (seinustu könnun sem birt var). Eins og sjá má var nokkur munur á milli kosninganna.

Vigtuð skekkja fyrir Alþingiskosningar 2013/16 eftir könnunaraðilum.

Vigtuð skekkja fyrir Alþingiskosningar 2013/16 eftir könnunaraðilum.

Kosturinn við \(B_w\) sem mælingu er að hægt er að nota hana sem fylgibreytu í aðhvarfsgreiningarlíkani þar sem við getum athugað hvort það sé munur á milli könnunaraðila með því að hafa kóða könnunaraðila sem dummy breytur í líkaninu. Við nýtum því kannanir sem birtust á seinustu mánuðum fyrir kosningar sem mælingar. Þar sem kannanir verða nákvæmari eftir því sem styttra er til kosninga þá notum við breytu sem mælir tíma til kosninga (í dögum) sem stjórnbreytu. Við stjórnum einnig fyrir úrtaksstærð kannana til að einangra betur mögulega áhrif einstakra könnunaraðila.

Línulegt aðhvarfsgreiningarlíkan fyrir B_w fyrir þingkosningar 2016

Línulegt aðhvarfsgreiningarlíkan fyrir B_w fyrir þingkosningar 2016

Hér að ofan eru niðurstöður úr aðhvarfslíkani þar sem \(B_w\) er (vigtuð) heildarskekkjakönnunaraðila, dtk er stjórnbreyta fyrir tíma til kosninga (í dögum) og n2 er úrtaksstærð (og nei, hún er ekki í öðru veldi, heitir bara n2 í gagnasafninu). Síðan eru dummy breytur fyrir Félagsvísindastofnun, Gallup og MMR. Fréttablaðið er viðmiðunaraðili. Athugaðar eru 24 kannanir. Svipaða niðurstöður er að finna fyrir þingkosningar 2013 (ekki sýnt).

Niðurstaða

Ekki er hægt að álykta um að það sé munur á milli könnunaraðila þegar kemur að skekkju milli kosninga og seinustu kannana í aðdraganda kosninga. Athuga þarf að það þýðir ekki að engin skekkja sé á milli kannana og úrslita (hún er það nánast alltaf), heldur að ekki er hægt að álykta að einn könnunaraðili sé með meiri skekkju en hinn.

Ástæðan fyrir því að við gefum ekki könnunaraðilum mismunandi vægi út frá áreiðanleika í mati okkar á fylgi flokka, eru niðurstöðurnar hér að ofan.

Skekkja í mælingu einstakra flokka

Í samantekt á mælingum \(A_i\) (skekkja fyrir tiltekna flokka á) í kosningum 2013 og 2016 er tvennt sem stendur upp úr: Sjálfstæðisflokkurinn er alla jafna vanmældur í könnunum nokkuð stöðugt seinustu mánuðum fyrir kosningar og flokkur Pírata ofmældur að sama skapi. Þessi of- og vanmæling virðist einnig vera í sömu átt hjá öllum könnunaraðilum, en af mismikilli stærð (þó munurinn á milli þeirra sé innan vikmarka). Aðrir flokkar er ekki of- eða vanmældir að sama skapi, sumir að frekar litlu leyti og aðrir að litlu leyti en skekkjur milli aðila núllast út í heildarskekkju.

Forspágildi fyrir A’
Variable Sjálfstl.fl. VG Píratar framsokn Viðreisn BF Samfylking
A’
2016 -0,2760 -0,0171 0,3639 -0,0858 -0,0124 0,0065 0,1930
2013 -0,2815 -0,2685 0,3858 0,3883 0,3077 -0,0731

 

Af einhverjum ástæðum virðist svo vera, a.m.k í seinustu tveimur þingkosningum, að fylgiskannanir hafi verið að vanmeta fylgi Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda kosninga, og ofmeta fylgi Pírata. Hvað það er sem hefur áhrif á þessa skekkju er ekki hægt að sjá út frá þessum gögnum og hafa ber í huga að hér er einungis verið að miða við útkomur í úrvinnslu (þ.e. reiknað fylgi í könnunum, við erum ekki með míkró-/hrágögnin). Líklegt verður að teljast að eitthvað í úrtaksaðferðum könnunaraðilana verði til þess að slíkt mynstur kemur fram. Af einhverjum ástæðum virðist vera erfiðara að fá kjósendur Sjálfstæðisflokks til þess að taka þátt í fylgiskönnunum og (of) auðvelt að fá stuðningsfólk Pírata. Hægt er að velta því fyrir sér hvaða ástæður eru fyrir þessum mun.

Niðurstaða

Vísbendingar eru í þá átt að könnunaraðilar ofmeti kerfisbundið fylgi flokks Pírata og vanmeti kerfisbundið fylgi við Sjálfstæðsflokk.

Í mati okkar á fylgi flokkana hefur ekki verið reynt að meta og vega of- eða vanmat á fylgi flokkana í fylgiskönnunum. Hins vegar benda þessar niðurstöður til þess að það gæti bætt matið og gert það nákvæmara. Augljós ókostur er að við vitum ekki hvaða öfl og gangverk eiga sér stað sem stýra þessari (líklegu) skekkju. Við munum hins vegar í ljósi þessara athugana endurmeta gögn frá könnunaraðilum til þess að reyna að leiðrétta fyrir ofangreindum atriðum.

– Helgi Eiríkur Eyjólfsson

Kosningaætlun landsmanna fyrir þingkosningar 2017

Mat á kosningaætlun 27 sept

Við endurtökum leikinn frá þingkosningum 2013! Þá tókum við saman kannanir sem birtust fyrir kjördag og drógum þær saman og skoðuðum í samhengi. Mögulega fyrst allra á Íslandi? Hver veit. Nú eru nýir og breyttir tímar og aðrar (vonandi betri) aðferðir.

Gengið verður til þingkosninga á Íslandi þann 28. október næstkomandi eftir nokkuð bráð stjórnarslit sem urðu 15. september. Þá sleit Björt framtíð ríkisstjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokk og Viðreisn. Forseti rauf þing stuttu seinna og boðaði þar með til kosninga.

Hér er markmiðið að auðvelda okkur og öðrum að leggja mat á hvað fylgiskannanir eru að segja okkur og hvernig staðan í fylgi flokkanna í kosningabaráttunni er. Ef hver fylgiskönnun sem birtist er tekin og skoðuð einangruð frá öllum öðrum fylgiskönnunun, getur verið snúið að átta sig á stöðunni. Með því að draga þær allar saman og líta á þær sem gagnapunkta getum við síað út suðið og reynt að átta okkur betur á merkinu.

Eftir því sem kannanir berast munum við uppfæra matið á fylginu og ekki síst mat á óvissunni. Við gerum það með því að mata baysískt tölfræðilíkan á uppfærðum gögnum. Markmiðið er að geta lagt öruggara mat á undirliggjandi fylgið við hvern flokk en einstakar kannanir gefa okkur.

Við munum auk mats á fylgi flokkana á hverjum tíma gera grein fyrir því hvaða flokkur er líklegastur til að fá flest atkvæði á landsvísu, og þar með „sigra“ kosningarnar. Einnig munum við leggja mat á hversu líklegt er að flokkar sem eru við 5% mörkin séu við að fá 5% eða meira fylgi á landsvísu. Það er algengur misskilningur að í íslenska kosningakerfinu sé 5% þröskuldur sem flokkar þurfa að ná til að koma til greina við úthlutun þingsæta. Það er ekki svo. Hin svokallaða „5% regla“ er hins vegar sú regla að til þess að koma til greina við úthlutun jöfnunarsæta verður flokkur að vera með að lágmarki 5% á landsvísu. Flokkur með mikið fylgið í einu kjördæmi getur því alveg fengið kjördæmakjörið þingsæti, en verið undir 5% fylgi á landsvísu. Kjördæmakjörni þingmaður þess flokks fengi að sjálfsögðu sitt sæti þó að flokkurinn kæmi ekki til greina í úthlutun jöfnunarsæta. Þetta er þó ekki algengt, en hefur gerst. Árið 1999 fékk Frjálslyndi flokkurinn 17.7% fylgi á Vestfjörðum, en einungis 4,2% á landsvísu.

Líkanið

Til að meta hvert fylgið er notast við Baysískar tölfræðiaðferðir og Monte Carlo hermanir við gerð líkansins. Líkanið er að mestu leyti byggt á líkani sem Kai Arzheimer notaðist við til að greina fylgiskannanir í þýsku þingkosningunum og má lesa um hér. Okkar líkan byggir á aðferðum hans, vinnu Simon Jackman og bloggins Mark the ballot.

Fylgi við flokka á hverjum tíma (kosningaætlun eða voting intention) er ekki hægt að skoða með beinum hætti. Fylgið er m.ö.o. dulin stærð. Á því er ein undantekning og það eru kosningar, sem er eini tímapunkturinn þar sam fylgið er ekki dulin stærð.

Því er líkan notað til að meta fylgi fyrir hvern dag á tímabilinu sem er verið að skoða. Kosningaætlun breytir því um stöðu á hverjum degi tengjast saman og mynda Markov-ferli. Matið byggir á því að kosningaætlun í dag er sé að mestu leyti eins og hún var í gær og fylgi einhverri líkindadreifingu. Þannig gerir líkanið ráð fyrir að kosningaætlun í dag sé að mestu leyti eins og kosningætlun í gær. Gagnapunktar líkansins eru fylgiskannanir sem birtast með óreglulegu bili og er líkanið uppfært með þeim gögnum.

Til að fá niðurstöður úr líkaninu er beitt aðferð byggðri á Markov keðjum og slembitölum og kallast Markov keðju Monte Carlo aðferðir.

Líkanið er enn í vinnslu og gæti breyst frá því þetta er skrifað (2.okt 2017).

Meira um aðferðafræði þess hvernig fylgið/kosningaætlun er metin kemur síðar (væntanlega/kannski).

Staðan samkvæmt nýjustu könnunum

Á myndinni má sjá niðurstöður líkansins um hvert miðgildi fylgis er ásamt 95% Baysískum öryggisbilum (credible interval).

Mat á kosningaætlun 27 sept

Í töflu:

Mat á fylgi flokka 27. sept 2017
Flokkur lægri efri miðgildi
Sjálfstæðisfl. 21.1 26.9 24.0
Vinstri græn 23.1 28.2 25.7
Píratar 8.9 12.7 10.8
Viðreisn 3.0 5.7 4.3
Framsókn 5.3 8.6 7.0
Samfylkingin 6.9 10.5 8.7
Flokkur fólks 6.7 10.1 8.4
Björt framtíð 2.6 5.0 3.8
Stj.fl. SDG 5.1 7.7 6.4

Þróun stærri flokka (>10%) yfir tíma

Þróun stærri flokka 27 sept

Grafið sýnir hvernig líkanið metur þróun fylgis Sjálfstæðisflokks og VG síðustu vikur. Línurnar tákna matið á fylgi, skyggðu svæðin tákna 95% credible interval, og punktarnir eru einstakar kannanir. Punktalínan sem er dregin 15. sept táknar stjórnarslitin.

Þróun minni flokka (<10%) yfir tíma

Þróun smærri flokka

Grafið sýnir hvernig líkanið metur þróun fylgis annarra helstu flokka (~ 10% fylgi) síðustu vikur. Línurnar tákna hvernig líkanið metur fylgið, og punktarnir eru einstakar kannanir. Punktalíkan sem er dregin 15. sept táknar stjórnarslitin, og rauða punktalínan á y-ásnum táknar lágmarkið til að geta fengið uppbótarþingsæti. Skyggðu svæðunum er sleppt hér til að gera grafið læsilegra. Athugið að matið á nýja Miðflokknum er ónákvæmara en mat á öðrum þar sem hann kom ekki fram fyrr en seint á tímabílinu.

Siguvegari kosninganna

Dreifing fylgis D og V

Niðurstöður úr 60 þúsund hermunum. Myndin sýnir hvernig fylgið dreifist hjá tveimur stærstu flokkunum (Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum). Gæti fallið hvoru megin sem er eins og staðan er 27. sept 2017. Í töflunni hér að neðan má sjá líkurnar (í prósentum) á að VG sigri Sjálfstæðisflokkinn (fleiri atkvæði á landsvísu) annarsvegar og hinsvegar líkurnar á að Sjálfstæðisflokkur sigri VG.

Flokkur Líkindi að sigra hinn
Vinstri græn 77.4%
Sjálfstæðisflokkur 22.6%

Ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Koss dauðans?

Líkanið metur líkindi Bjartrar framtíðar að komast á þing frekar lág. Í 60 þúsund hermunum nær BF 5% marki fyrir uppbótarþingmenn í \(\frac{1793}{60000}\) tilfella. Það gerir 3% líkur á að BF komist á þing.

Aðrir sem eru við þröskuldinn eru Viðreisn með punktmat upp á 4.3%. Líkanið metur líkindin á að Viðreisn sé yfir 5% upp á 17.5%. Í töflunni að neðan má sjá líkindin á að vera fyrir ofan 5% eins og staðan er skv. nýjustu fylgiskönnunum.

Flokkur Líkindi að fylgi sé \(\geq 5\%\)
Björt framtíð 3%
Viðreisn 17.5%
Miðflokkur SDG 98.5%
Framsókn 99.2%
Flokkur fólksins 99.2%

Eins og sjá má metur líkanið að Miðflokkur SDG, Framsóknarflokkurinn og Flokkur fólksins yrðu örugg inn. Hins vegar er Björt framtíð með hverfandi líkur en Viðreisn aðeins betri.

Líkanið mun uppfærast eftir því sem gögn bætast við eða líkanasmíð framvindur.

– Helgi Eiríkur Eyjólfsson

 

Fylgi flokkanna á kjördag

Í gær birtum við nokkur gröf um þróun fylgis flokka í þessum pósti hér en á þeim tíma sem myndirnar voru plottaðar og til dagsins í dag hafa bæst við þrjár kannanir í gagnasettið. Í dag er kjördagur og því liggur nokkuð ljóst fyrir að seinustu fylgiskannanir eru komnar í hús. Því er ekkert minna en sjálfsagt að keyra aftur út greiningar á fylginu miðað við nýjustu mælipunkta. Svona lítur því fylgið út á kjördag, samkvæmt fylgiskönnunum: p-final2

 

Frá því í gær hefur ekki mikið óvænt gerst. Sjálfstæðisflokkur heldur áfram að vinna á og Framsókn dalar. Því verður það fullyrt hér að Sjálfstæðisflokkurinn verður „sigurvegari“ kosninganna í dag. Eða öllu heldur sá flokkur sem nær mestu fylgi. Spurningin er bara hvort flokkurinn nái að komast yfir 30% eða ekki. Ríkisstjórnarflokkarnir Vinstri græn og Samfylkingin halda áfram að bæta við sig fylgi, en þetta of lítið og of seint. Björt framtíð heldur áfram að rúlla niður brekkuna sína eins og þau hafa gert allt árið, og upp á síðkastið hefur hún bara orðið brattari ef eitthvað er. Hjá flokki sem vill minna vesen, er þetta töluvert vesen hjá þeim. Píratar, sem hófu árið á mælingu vel undir prósenti, hafa verið á góðri siglingu alla kosningabaráttuna og náð árangri sem væntanlega kom mörgum á óvart. Kannski ekki síst þeim sjálfum. En kálið er ekki sopið þó í ausuna sé komið og meðbyrinn virðist hafa minnkað seinustu daga og viku og vísar nú enda línunnar niður á við. Kjördagur hlýtur því að vera dagur varnarbarráttu nýju framboðanna.

Stóra myndin í fylgisþróun

Til samanburðar á myndinni að ofan um fylgisþróun flokkana er ágætt að bera hana saman við mynd sem birtist í Fréttablaðinu í dag í góðri samantekt Kolbeins Óttarssonar Proppé á kosningabaráttunni . Þar fylgir eftirfarandi mynd umfjölluninni og sýnir mælingar Fbl./S2 á fylgi flokkanna. Fbl kannanir KOP kosningadagur

Hér má sjá glöggt sjá muninn á þessum tveimur framsetningum. Munurinn á grafi Fbl. og grafi okkar er  nokkur. Hjá Fréttablaðinu er ekki að sjá að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur stefna í sitthvora áttina; Framsókn niður í fylgi og Sjálfstæðisflokkur upp. Björt framtíð og Píratar virðast jafnvel vera að bæta við sig fylgi, en ekkert slíkt í að sjá í okkar greiningu, þar sem allar mælingar sem okkur standa til boða eru notaðar. Það er því spurning hví Fréttablaðið kýs nota einungis sínar eigin fylgiskannanir en ekki aðrar sem liggja á lausu. Einfalt fréttamat getur ekki ráðið því, ekki nema að fréttamatið sé að aðrar fylgiskannanir séu ónothæfar.

Samanburður mælinga

Hér að neðan má svo sjá samanburð á fylgismælingum flokkana. Það getur verið ágætt að velta því fyrir sér hvort það sé möguleiki á einhverjum „house effects“ hjá mismunandi könnunarfyrirtækjum þegar litið er yfir þessi gröf; þ.e.a.s. hvort könnunaraðilar mæli einhverja flokka alla jafna hærri eða lægri en aðrir.

P2-final2

 Fylgi einstakra flokka

Ap-final2 Vp-final2 Sp-final2 Dp-final2Pp-final2

Bp-final2

 

Gleðilegan kjördag, allir saman!

– Helgi Eiríkur Eyjólfsson, helgi.eirikur@gmail.com@svelgur

Fylgi flokkanna

Á þessu ári hafa verið gerðar opinberar rúmlega 20 kannanir um fylgi flokkana af fjórum aðilum (Capacent-Gallup, Fréttablaðið/Stöð2, Félagsvísindastofnun og MMR) þegar þetta er ritað.  Vert er að taka það fram að hér eru ekki taldar með kannanir með sjálfvöldu úrtaki á heimasíðum  Reykjavík síðdegis á Bylgjunni, Útvarpi Sögu og einhverjum facebook-könnunum hinna og þessa aðila sem á ritstjórnir sumra fjölmiðla hafa meðal annars ákveðið að fjalla um, af óskiljanlegum ástæðum.

Af einhverjum ástæðum er það lenska hjá fjölmiðlum að miða ávallt nýjustu fylgiskannanir við seinasta mælipunkt sama aðila sem framkvæmdi þá könnun sem er til umfjöllunar (MMR við seinustu MMR könnun, Félagsvísindastofnun við seinustu könnun þeirra o.sv.fr.). Þessar kannanir eru allar að mæla það sama (fylgi flokka) og því ekki að skoða þær saman?

Hver er stóra myndin?

Það er ákveðin hætta á því að fólki sem er drekkt í könnunum þegar stutt er í kosningar eigi erfitt með að sjá stóru myndina, skiljanlega. Því eru hér niðurstöður fylgiskannana ársins settar á fylgnirit (e. scatterplot) þar sem tími er á x-ásnum og fylgnihlutfall á y-ásnum. Til að átta sig betur á þróuninni á árinu á fylgi flokkana var teiknuð loess-lína til að jafna út breytingarnar á fylginu yfir tíma.

p_final

Hér er stóra myndin orðin eilítið skýrari. Ótrúlegur vöxtur á fylgi Framsóknarflokksins hættir í byrjun aprílmánaðar og niðursveifla Sjálfstæðisflokksins einnig. Strax byrjar að draga saman með þessum tveimur flokkum og þó loess línur séu ekki heppilegasta tækið til að spá fyrir um framtíðina virðist Sjálfstæðisflokkur ætla að enda í meiri fylgi en Framsóknarflokkur.

En það er fleira merkilegt að sjá þarna; svo sem fylgi Bjartrar framtíðar sem og Pírata. Björt framtíð virðist hafa glatað vopnum sínum á árinu og hefur leiðin legið stöðugt niður á við og virðist ekkert lát á því svo stuttu fyrir kosningar. Það hlýtur að vera þeim áhyggjuefni. Píratar virðast á hinn bóginn hafa fundið sín vopn í byrjun ársins en það virðist sem svo að þeim hafi fatast flugið á lokasprettinum, en fátt virðist koma í veg fyrir að þau nái fólki inn á þing á þessu stigi máls.

Samanburður mælinga

Til að athuga mögulegan mismun á mælinum milli aðila var búið til annað fylgnirit og línur dregnar á milli mælipunkta sama aðila og gröfum skipt um eftir flokkum. Eðlilega raðast línurnar þvers og kruss yfir loess línuna en athygli vekur hve stöðugt munar miklu á mælingum Capacent-Gallup og Fréttablaðsins/Stöð2 á Framsóknarflokknum. Á tímabili það mikið að Fréttablaðið mælir Framsókn með heil 40% á meðan Capacent fer aldrei yfir 30% markið. Á meðan dansa MMR mælingarnar við meðal loess línuna. Þegar lengra dregur í tíma virðist þó draga saman með mælingunu. Þetta vekur þó óneitanlega nokkra athygli.

p2_final

Fylgi einstakra flokka

 

Ap_final Vp_final Sp_final Dp_final Pp_final Bp_final

 

– Helgi Eiríkur Eyjólfsson, helgi.eirikur@gmail.com, @svelgur